Site-ul www.darcomshop.ro este site-ul oficial și proprietatea DARCOM SRL, denumită în continuare Darcom Shop sau vânzător, cu sediul în Mun. Târgu Jiu, Str. Popa Șapcă, Nr. 6A, Ap. 2, Jud. Gorj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J18/245/1992, având CUI RO2161720.

Potrivit legislației, compania noastră este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele dumneavoastră să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja aceste date.

Protecția informațiilor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne luăm angajamentul să respectăm legislația națională și europeană privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul (UE) nr. 679/2016 și, în special, următoarele principii:

 • Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt compatibile cu legislația. Astfel, datele din formularul de comandă vor fi folosite numai pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, promoții, noutăți, buletine informative periodice (cu posibilitate ulterioară de dezabonare), pentru facturarea și livrarea comenzilor.
 • În limitele legii, vă oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele personale pe care le-ați împărtășit cu noi și de a vă exercita celelalte drepturi.
 • Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încat să vă protejăm câ mai bine informațiile.

Accesul la site nu implică în niciun fel dezvăluirea datelor dumneavoastră personale și nu vom cere în nicio instanță dezvăluirea mai multor informații cu caracter personal decât este nevoie pentru scopul propus.

Informații colectate

Cand interactionați în orice fel cu noi este posibil să primim de la dumneavoastră sau din alte surse informații incluzând:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de e-mail
 • Profilul de socializare
 • Interesele și preferințele
 • Adresa
 • Informații despre produsele și serviciile achiziționate
 • Informații bancare

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, incluzând:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • Anunțurile pe care ai dat click
 • Locația
 • Paginile web pe care le accesezi pe site-ul nostru

Scopul colectării informațiilor

Colectăm informațiile dumneavoastră în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • În vederea încheierii sau executării unui contract dintre dumneavoastră și noi;
 • Pentru a răspunde la întrebări și solicitări;
 • În scop de marketing, însă doar în situația în care avem consimțământul tău prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile și produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a vă oferi reclamă și conținut personalizat;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept în instanță;

Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal şi în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor Darcom Schop  în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

a) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

b) Solutionarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile achiziționate;

c) Returnarea produselor conform prevederilor legale;

d) Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

e) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Darcom Schop sau ale partenerilor.

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui contract între Darcom Schop și dvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusiv legislația fiscală și contabilă.

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață.

Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

Temeiuri legale pentru prelucrare

 • V-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • Prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și noi;
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale;

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras oricând prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare („unsubscribe”) din fiecare e-mail sau prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail: contact@darcomshop.ro.

Vă rugăm să rețineți că anumite informații, precum numele, prenumele și adresa de livrare sunt obligatorii pentru executarea contractului de vânzare dintre noi.

In anumite situatii, prelucrarea datelor este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale, ca de exemplu pastrarea facturilor timp de 10 ani.

Darcom Shop stochează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 10 ani de la încetarea contractului sau ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică.

În anumite situații expres reglementate, Darcom Shop va stoca datele pe perioada care este impusă de lege.

Partajarea informațiilor dumneavoastră cu ceilalți

Darcom Shop poate dezvalui datele dumneavoastră, respectând legea aplicabilă, furnizorilor de servicii, partenerilor de afaceri sau altor terți (furnizori de servicii IT sau telecomunicații, contabilitate, servicii juridice și alți terți cu care avem o relație contractuală). Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele dumneavoastră să fie protejate. Vă vom informa cu privire la identitatea acestor companii înainte de transmitere sau într-un termen rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul dumneavoastră sau alt temei juridic. Datele dumneavoastră sunt mereu prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.

Putem transmite datele și altor părți, având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor dumneavoastră.

De asemenea, am putea partaja datele dumneavoastră către parteneri de afaceri ca urmare a unui efort comun de a oferi un produs sau un serviciu.

Deși puțin probabil, am putea vinde în viitor afacerea sau o parte a afacerii, situație care va include transferul datelor dumneavoastră.

Darcom Shop poate, de asemenea, furniza informațiile dumneavoastră cu caracter personal și către parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele dumneavoastră nu parasesc Spațiul Economic European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

Drepturile cumpărătorului:

 • Dreptul de retragere a consimțământului;
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor sale;
 • Dreptul de acces asupra datelor;
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul de a solicita transmiterea datelor pe care le avem despre sine către alt operator;
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea; automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa justiției;
 • Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere;

Vă puteți retrage consimtamantul pentru marketing direct în orice moment prin urmarea instrucțiunilor de dezabonare din fiecare e-mail/sms sau alt mesaj electronic.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate la adresa de e-mail: contact@darcomshop.ro.

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Fiecare cerere primită va fi analizată astfel încat să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este intemeiată, vă vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.

Vom încerca să răspundem solicitarii în termen de 30 de zile calendaristice. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.

Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să vă identificam, iar dumneavoastră nu ne furnizați informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

În funcție de solicitarea persoanei vizate, www.darcomshop.ro se angajează:

 • Să confirme persoanei vizate dacă îi prelucrează sau nu îi procesează datele personale referitoare la respectiva persoană vizata;
 • Să corecteze sau să șteargă, cu titlu gratuit și fără întârziere, a datelor personale referitoare la persoana vizată;
 • Să limiteze sau să oprească prelucrarea datelor personale ale persoanelor vizate;

Pentru orice întrebări privind protecția datelor dvs. personale, precum și pentru îndeplinirea drepturilor și cerințelor menționate mai sus, ne puteți contacta prin trimiterea unui e-mail persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal, la adresa: office[at]darcomshop.ro. www.darcomshop.ro își rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor anonime.

ULTIMA ACTUALIZARE: 09.02.2023

SUMARUL MOFICARILOR: conformarea cu cerintele Regulamentului UE 2016/679